(*) Lưu ý liên quan đến coupon:
  • Coupon giảm giá có thể áp dụng cho nhà hàng có trong chương trình.

  • Coupon có giá trị giảm tối đa 50.000đ (không bao gồm phí giao hàng).

  • Coupon chỉ được sử dụng 1 lần trong ngày và được sử dụng lại vào ngày hôm sau.

  • Coupon không sử dụng cùng lúc với các loại coupon khác.

  • Coupon có giá trị sử dụng đến hết ngày 30.09.2019.

  • Chương trình có thể thay đổi nội dung và kết thúc sớm hơn dự kiến theo chính sách công ty.

  • Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng qua SĐT: 028 4458 1644 hoặc Email: help@baemin.vn.